Bloog Wirtualna Polska
Są 1 278 053 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Ogólnopolski Konkurs o Wrocławskich Krasnalach

wtorek, 28 lipca 2009 14:17
Fabryka Idei Sp. z o.o. ogłasza

OGÓLNOPOLSKI KONKURS OPOWIADAŃ
O WROCŁAWSKICH KRASNALACH.

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby
zawodowo związane z pisaniem i literaturą,
jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady.
Do napisania historii wrocławskich krasnali
gorąco zachęcamy także studentów
i uczniów szkół licealnych.

I. Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady
z całej Polski. Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.

II. Kategorie konkursu:
Konkurs na najciekawsze opowiadanie, legendę lub bajkę o historii wrocławskich krasnali organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1.Dzieci i młodzież do lat 18 czyli osoby urodzone po 1 stycznia 1991 roku.
Dla osób z tej kategorii wiekowej wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z papierową
wersją opowiadania.

2.Dorośli osoby urodzone przed 1 stycznia 1991 roku.

III. Tematyka i forma
Tematyka opowiadań o wrocławskich krasnalach: historie, bajki, legendy, kryminały oraz opowieści fantastyczne i przygodowe.
Forma literacka: opowiadanie
Objętość maksymalnie 6 stron formatu A4, na każdej stronie do 5 tysięcy znaków.

IV. Ważne terminy
Termin nadsyłania prac:
Od 1 lipca 2009 roku do 20 września 2009 roku
- decyduje data nadesłania pracy.
Selekcja i praca jury:
15 września - 10 października 2009 rok.
Ogłoszenie wyników konkursu:
Październik 2009.

V. Nagrody

Nagroda Główna w kategorii wiekowej
dzieci i młodzieży do lat 18:
Statuetka Krasnala
oraz nagroda finansowa
w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dorośli:
Statuetka Krasnala
oraz nagroda finansowa
w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Wyróżnienia w każdej z kategorii:
Pióro wieczne o wartości 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
oraz dyplom.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie internetowej
www.konkurs.krasnale.pl
oraz
www.konkurs@fabrykaidei.pl

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury i pisania
do stworzenia legend, historii, opowiadań i bajek o Wrocławskich Krasnalach.
Udział w konkursie to szansa na zaistnienie
zarówno dla tych, którzy pisaniem zajmują się zawodowo, jak i dla tych, którzy swoje teksty trzymają jeszcze w szufladach.
Autorzy najlepszych opowiadań mogą liczyć
na ich opublikowanie w wydanej jesienią książce,
która zawierać będzie wybrane opowiadania o Wrocławskich Krasnalach.
Idea konkursu powstała we Wrocławiu,
jednak skierowana jest do wszystkich piszących osób na terenie całej Polski.
Poszukujemy nowych talentów i mamy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się je znaleźć.

Z poważaniem,

Maciej Zieliński
Project Manager
Fabryka Idei Sp. z o. o.
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-128 Wrocław
Tel.: 71 78 355 12
Fax: 71 78 355 17
e-mail:
maciej.zielinski@fabrykaidei.pl

P.S Dziękujemy Panu Maciejowi Zielińskiemu z Wroclawia,  za informację o tym interesującym konkursie.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

I edycja Ogółnopolskiego Turnieju Satyrycznego

wtorek, 28 lipca 2009 13:15NA WESOŁO !

Z FREDRĄ ZA PAN BRAT...

 


Miejski Dom Kultury: Szopienice - Giszowiec
ma zaszczyt ogłosić
I edycję Ogólnopolskiego Turnieju Twórczości Satyrycznej
im. Aleksandra hrabiego Fredry


REGULAMIN TURNIEJU
1. W turnieju owym wziąć mogą udział wszystkie osoby, które do dnia jego zamknięcia, ukończone lat osiemnaście będą miały, a co za tym idzie, pełnoletnimi zwane będą.
2. Nieistotną jest sprawą czy śmiałek biegle rymami włada, czy też woli prozą się posłużyć, bowiem dwie kategorie twórczości biorącej udział w turnieju przewidujemy.
a/ W pierwszej z nich prozatorskie utwory umieścimy, jednakoż tylko takie, których długość trzech stron formatu A4 nie przekroczy (wielkość liter na 12 nastawiona być winna).
b/ Do drugiej zaś zaliczymy wszystkie treści w rymach ujęte. W ich wypadku, za maksymalną ilość stron, pięć uznamy.
3. Każdy ze śmiałków w obu kategoriach wystartować może, jednakże prosimy uprzejmie o przesłanie prozy w odrębnej niż poezja kopercie, a nadto umieszczenie na jej wierzchu napisu pozwalającego szybkie zaklasyfikowanie nadesłanych materiałów do właściwej kategorii.
4. Uczestnik, dotąd śmiałkiem zwany, złożyć może dwie prace w każdej z kategorii, pod którymi godło autora jedynie widoczne być powinno. Każdy z owych utworów, konicznie w trzech egzemplarzach nadesłać trzeba. Dane identyfikujące autora, winny nadejść w osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tymże godłem jedynie. Pośród danych pragniemy odnaleźć:
- imię i nazwisko autora
- adres, pod którym autor zamieszkiwać raczy
- numer telefonu i adres e-mail
- wiek; w wypadku autorów płci żeńskiej, wystarczy zapewnienie, iż owa jest osobą pełnoletnią
5. W kwestii wyboru tematyki, całkowitą dowolność autorom pozostawiamy, jednakże mając na uwadze fakt, że przysłane utwory mogą treści swawolne zawierać (co nas uraduje, bez wątpienia), nijak nie możemy pominąć sprawy niezmiernie istotnej. Otóż, używanie w tekście słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskwalifikację absolutną utworu spowoduje.
6. Szczęśliwcy, których dzieła za najlepsze uznane zostaną, nagrody pieniężne otrzymają, a o ich ilości i wysokości komisja specjalnie na tę okazję powołana decydować będzie. Skład owej komisji do wiadomości publicznej podamy nie później niż na miesiąc przed datą zamknięcia turnieju. Dzień uroczystego wręczenia nagród, na 6 dzień listopada 2009 roku wyznaczony został, zaś godzina 18:00; godziną rozpoczęcia tej prześwietnej uroczystości.
7. Jako datę zamknięcia turnieju 30 dzień września 2009 roku oznaczamy. Wszystkie prace, które po tej dacie wysłane z urzędów pocztowych będą, udziału w turnieju nie wezmą.
8. Uprasza się śmiałków o przesyłanie bądź przynoszenie swoich utworów na adres poniżej zapisany:
Miejski Dom Kultury: Szopienice - Giszowiec
ul. Gen. J. Hallera 28
40 - 321 Katow
ice

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

"Natchniony Wiatr"

sobota, 11 lipca 2009 20:29

Miło jest nam poinformować,
że nasz kolejny poeta,
Robert Paweł Kamin
wydał


 

autorski tomik poetycki
P.T. "Natchniony wiatr"
 Tomik jest już w sprzedaży
i można go nabyć przez internet.
Wystarczy wejść na stronę poetycką Roberta
i tam znaleźć odpowiednią zakładkę:
Kup tomik.
Oto link na stronę Roberta Pawła Kamina

www.poezjarobertkamin.com
Poniżej wklejono aktywny pasek linkowy,
który wystarczy kliknąc,
 aby otworzyła się strona Roberta.


Poezja Roberta Kamina

Powyższy link znajduje się również
na naszym blogu w zakładkach:
ulubione strony.


Robertowi gratulujemy wydania tomiku!
Cieszymy się,
że jest on dostępny w internecie.
Czekamy na informację o jego promocji
i o następnym tomiku!Podziel się
oceń
1
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Informacje o konkursach poetyckich

środa, 08 lipca 2009 17:09
XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca
 
WCIĄŻ DĄŻYMY
DO PRAWDY
ALE CIĄGLE
KTOŚ PRZESTAWIA
KIERUNKOWSKAZY

NOWY TARG
PAŹDZIERNIK 2009


organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

patronat:
Burmistrz Miasta Nowego Targu

terminarz:
termin nadsyłania prac do 30 sierpnia 2009r.
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród październik 2009r.

kategorie konkursu:
- aforyzm
- fraszka

zasady uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek w 5 egzemplarzach.
3. Zestawy fraszek lub aforyzmów należy opatrzyć godłem.
4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw fraszek i aforyzmów.
5. Do nadesłanych utworów należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres.
6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem praw autorskich autora tekstu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji Utworów nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno - literackich.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych uczestników w celach związanych
      z realizacją konkursu.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
13. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2009r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
z dopiskiem na kopercie "Konkurs Literacki"

Informacje: tel. (018) 2662132

****

Przypominamy, że do 30 sierpnia 2009,
można nadsyłać prace na nasz doroczny konkurs
 o randze ogólnopolskiej, a nawet (od pewnego czasu) międzynarodowej
p.t. "Istota człowieka"

Informacje i regulamin tego konkursu
znajdziecie Państwo na naszym Blogu
w kategorii "Istota człowieka".

Zapraszamy!!!Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

"Z wierszem w plenerze"

poniedziałek, 06 lipca 2009 14:03

Przedstawię kilka wierszy
z ostatniego Wieczoru Poetyckiego,
czyli tylko te,
które są w moim posiadaniu.

Tytuł ostatniego wieczoru brzmiał:
"Z wierszem w plenerze"
Nie udało się w stu procentach
zrealizować plenerowego wieczoru,
ze względu na niepewną pogodę,
 ale odbył się on,
 częściowo w sali kominkowej,
częściowo, w plenerze.
W sali odbyła się część poetycko- muzyczna,
w plenerze - pieczenie kiełbasek i ogólna biesiada!
Pojawiły się jak, zwykle, stałe punkty programu,
czyli  poza prezentacją wierszy,
przerywniki muzyczne i loteria fantowa!

Podczas tego wieczoru,
 dwukrotnie pojawiła się poezja śpiewana.

Poniżej prezentacja kilku utworów poetyckich ,
w tym jedna piosenka do słów Emilii Szybistej.

Emilia Szybista

Piosenka: „ Na wędrówkę"

Muzyka według L. Nowosad

( zapożyczona prawdopodobnie, bez udziału świadomości, z kilku nieznanych piosenek).

Piosenka została wykonana przez L. Nowosad


 

Jeśli kochasz pieśń radosną i przygodę

Jeśli serce masz gorące, wiecznie młode

Pakuj chlebak, bidon, plecak,

dobry humor weź koniecznie

i natychmiast razem z nami ruszaj w świat

 

Ref. Na wędrówkę weź wałówkę,

brata-łata, szwagra, swata

Ciocię Klocię, kumę Manię

zaproś też kuzynkę Franię,

im nas więcej tym przyjemnie idzie się.

 

O strój nie dbaj, bo jest moda na wygodę.

Precz poduchy, na kamieniu złożysz głowę.

Materacem dywan z ziół,

mrówka żuk, towarzysz  twój.

Na przyrody łonie  spoczniesz niby król

 

Ref. Na wędrówkę weź wałówkę,

...

 

Zamiast radia telewizji ptak zaśpiewa

Zupa z pokrzyw, a przyprawy spadną z drzewa.

Ludzie mówią, żeś szalony,

pozytywnie zakręcony,

nie dla  ciebie Karaiby, tylko marsz.

 

Ref. ...

 

A do tego jeśli lubisz składać rymy,

na Parnasu pragniesz wznosić się wyżyny,

wyjmij notes, długopisy,

zapisz co widzisz i słyszysz

i poemat już gotowy, na wrześniową ucztę dusz.

 

Ref.....

 

Wędruj z nami, śpiewaj z nami i twórz z nami.

My wędrówkę, śpiew i wiersz bardzo kochamy.

Im nas więcej tym przyjemniej,

zapach z kotła-niebo w gębie,

blask ogniska i księżyca nocna straż.

 

Ref. ....

 

 


Lidia Nowosad

 

To jest miłość

 

Pytasz mnie

czym jest miłość

Jest słonecznym dniem

jest spełnieniem

i rozkoszą

tęsknotą

i marzeniem

jest smutkiem

i pragnieniem

jest powiewem wiatru

i morską falą

jest cudem

i ofiarą

jest ciepłem

 i światłem

jest tobą

i całym światem

 

Pytasz mnie

gdzie można spotkać miłość

W barwnych kwiatach

w deszczu

i w kałużach

w błękicie nieba

i w chmurach

w kinie

i na peronie

na plaży

i na balkonie

w parku na spacerze

i podczas jazdy na rowerze

w wiosny tchnieniu

w smaku malin

i w porannym świcie

w bólu

i w cierpieniu

w twoich oczach

i na całym świecie

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


poniedziałek, 19 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  545 302  

Kalendarz

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Blog Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie zrzeszającego lokalnych literatów głównie poetów.

O mnie


Jestem Romek spod znaku Wodnika. Mieszkam w Koszalinie. Pisanie, to mój późno odkryty żywioł. Poza tym zawsze był sport. Jestem niezłym dendrologiem drzew owocowych. Specjalizuję się w wyrobie win.

ukryj współtwórców

Statystyki

Odwiedziny: 545302
Wpisy
  • liczba: 707
  • komentarze: 5421
Galerie
  • liczba zdjęć: 93
  • komentarze: 27
Bloog istnieje od: 4230 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl