Bloog Wirtualna Polska
Są 1 278 053 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki...

wtorek, 18 lutego 2014 18:30

 

 

XXV Jubileuszowy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

 

 

Regulamin Konkursu

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon.

5. Prace należy nadsyłać do 4 kwietnia 2014 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa"

05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

                   Nagroda   I stopnia                                             3 000 złotych

                   Nagroda  II stopnia                                             2.500 złotych

                   Nagroda III stopnia                                             1.500 złotych

                   Nagroda MGOK                                                       500 złotych

                   Nagroda "Głosu Karczewa"                                   500 złotych

                   Nagroda Parafii Karczew                                      500 złotych

 

Oraz  4 wyróżnienia po 250 złotych każde,

ufundowane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Karczewie.

 

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2014 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. Nadesłanych prac organizatorzy nie odsyłają.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.

15. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

  

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak  tel. 505 409 078

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Regulamin Konkursu Poetyckiego Niezapominajka 2013

środa, 23 stycznia 2013 13:33

 

REGULAMIN POWIATOWEGO

KONKURSU POETYCKIEGO

„KOSZALIŃSKA NIEZAPOMINAJKA”

KOSZALIN 2013

 

 

Koszalińskie „Święto Polskiej Niezapominajki” to okazja, by dać wyraz swoim uczuciom – miłości, pamięci, życzliwości, szacunku dla innych  osób.  Ten malutki kwiatek symbolizuje nie tylko ciepłe uczucia, ale także styl życia – w zgodzie z naturą i przyrodą, w trosce o otaczający nas świat.

Tegorocznemu świętu towarzyszyć będzie  KONKURS POETYCKI.

 

1. Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna.

2. Konkurs związany jest z koszalińskim świętem  miłości, przyjaźni i pamięci „Koszalińska Niezapominajka”.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Koszalina oraz powiatu koszalińskiego,  niezależnie od wieku.

4. Konkurs dotyczy prac poetyckich – wierszy, fraszek, limeryków, poematów poświęconych tematycznie przesłaniu, jakie przyświeca Koszalińskiej Niezapominajce.

5. Organizator oczekuje na prace poetyckie –  w ilości nie większej niż trzy od jednej osoby - poświęcone  pozytywnym emocjom, uczuciom do drugiego człowieka, do przyrody, związane  z ideą szacunku i życzliwości do otaczającego nas świata.

5. Prace konkursowe w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem słownym prosimy dostarczać lub nadsyłać do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin do dnia  8 marca 2013 r.

W oddzielnej kopercie przysłanej wraz z pracami prosimy zamieścić dane o autorze, wraz z podaniem jego wieku.

6. Dopuszczamy nadsyłanie zbiorowe prac konkursowych, np. przez szkoły.

7. Jury, powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i zadecyduje  o przyznaniu nagród rzeczowych. Wytypuje również utwory do zamieszczenia w okolicznościowym bezpłatnym wydawnictwie.

8. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród i prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi  w dniu 10 maja 2013 r (piątek)  o godz. 17,00 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.  Laureaci konkursu mają miły obowiązek osobistego odbioru nagrody podczas imprezy finałowej, gdyż konkurs nie ma charakteru korespondencyjnego.

9. Imprezie towarzyszyć będzie okolicznościowe wydawnictwo z pracami konkursowymi.

10. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie www.biblioteka.koszalin.pl. Szczegóły – pod nr telefonu 348-15-61

 

Zachęcamy małych i dużych poetów do udziału w Konkursie !

 


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

niedziela, 27 lutego 2011 21:28

Burmistrz Karczewa

Rada Miejska w Karczewie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Redakcja "Głosu Karczewa"

 

ogłaszają

 

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

 

 

Regulamin Konkursu

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon.

5. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2011 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa"

05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

                   Nagroda   I stopnia                                             2.500 złotych

                   Nagroda  II stopnia                                             2000 złotych

                   Nagroda III stopnia                                             1.500 złotych

                   Nagroda MGOK                                                  500 złotych

                   Nagroda "Głosu Karczewa"                                500 złotych

                   Nagroda Parafii Karczew                                      500 złotych

 

oraz, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku,

4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych.

 

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2011 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

                                                                                 

 Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak  tel. 501 98 1000

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

W konkursowe szranki...

wtorek, 01 lutego 2011 10:21

 

 

POECI !

DO PIÓR !!!

 

 

Zanim przedstawimy regulamin ciekawego konkursu literackiego – nieskromnie pochwalimy się, że corocznie jesteśmy w nim obficie nagradzani. Jak Braccy spiszą się w tej edycji? Oby nie gorzej niż w poprzednich…

 

REGULAMIN

KONKURSU POETYCKIEGO

„KOSZALIŃSKA NIEZAPOMINAJKA”

KOSZALIN 2011

 

Koszalińskie „Święto Polskiej Niezapominajki” to okazja, by dać wyraz swoim uczuciom – miłości, pamięci, życzliwości, szacunku dla innych  osób.  Ten malutki kwiatek symbolizuje nie tylko ciepłe uczucia, ale także styl życia – w zgodzie z naturą i przyrodą, w trosce o otaczający nas świat.

Tegorocznemu świętu towarzyszyć będzie  KONKURS POETYCKI.

 

1. Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna.

2. Konkurs związany jest z koszalińskim świętem  miłości, przyjaźni i pamięci „Koszalińska Niezapominajka”.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich koszalinian, niezależnie od wieku.

4. Konkurs dotyczy prac poetyckich – wierszy, fraszek, limeryków, poematów poświęconych tematycznie przesłaniu, jakie przyświeca Koszalińskiej Niezapominajce.

5. Organizator oczekuje na prace poetyckie –  w ilości nie większej niż trzy od jednej osoby - poświęcone  pozytywnym emocjom, uczuciom do drugiego człowieka, do przyrody, związane  z ideą szacunku i życzliwości do otaczającego nas świata. Tegoroczny Konkurs będzie rozstrzygnięty podczas Dni Koszalina, dlatego oczekujemy również utworów poświęconych naszemu miastu.

5. Prace konkursowe opatrzone godłem słownym prosimy dostarczać lub nadsyłać do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin do dnia  31 marca.

W oddzielnej kopercie przysłanej wraz z pracami prosimy zamieścić dane o autorze, wraz z podaniem jego wieku.

6. Dopuszczamy nadsyłanie zbiorowe prac konkursowych, np. przez szkoły.

7. Jury, powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i zadecyduje  o przyznaniu nagród rzeczowych. Wytypuje również utwory do zamieszczenia w okolicznościowym bezpłatnym wydawnictwie.

8. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród i prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi  w dniu 27 maja 2010 r (piątek) o godz. 17,00 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.  Laureaci konkursu mają miły obowiązek osobistego odbioru nagrody podczas imprezy finałowej, gdyż konkurs nie ma charakteru korespondencyjnego.

9. Imprezie towarzyszyć będzie okolicznościowe wydawnictwo z pracami konkursowymi.

10. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie www.biblioteka.koszalin.pl. Szczegóły – po nr telefonu 348-15-61

 

Zachęcamy małych i dużych poetów do udziału w Konkursie !

 

PS  Obiecana trzecia część wieczorkowych autorecytacji wierszy brackich poetów - już niebawem.

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Informacje o konkursach przeniesione z komentarzy na stronę główną

środa, 24 marca 2010 16:45
Państwowy Teatr Wybrzeże i Miasto Gdańsk
ogłaszają
ogólnopolski konkurs na utwór dramatyczny,
przeznaczony do wystawienia na scenie,
poświęcony Janowi Heweliuszowi.

W konkursie mogą wziąć udział tylko te utwory dramatyczne,
 które zostały napisane w języku polskim przez żyjącego autora
 i nie były wcześniej wystawiane na scenie
 ani nagradzane w innych konkursach.

Pula nagród w Konkursie wynosi 60 tys.
PLN: 30 tys. PLN - I nagroda;
20 tys. PLN - II nagroda;
10.tys. PLN - III nagroda.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 stycznia 2011 roku,
w 400.lecie urodzin Jana Heweliusza.

Poza nagrodami finansowymi
organizatorzy zamierzają wystawić sceniczną prapremierę utworu nagrodzonego I nagrodą
na scenie Państwowego Teatru Wybrzeże.
Decyzję tę podejmie jury
w uzgodnieniu z dyrekcją Państwowego Teatru Wybrzeże.

Bez względu na decyzję o realizacji scenicznej,
wszystkie nagrodzone w konkursie utwory
 będą zaprezentowane publicznie w formie czytania scenicznego.

Zgłoszenia do konkursu dokonać może autor utworu dramatycznego
wyłącznie pod godłem,
przesyłając wydruk w trzech egzemplarzach
wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf)
pod adresem: Państwowy Teatr Wybrzeże
ul. Św. Ducha 2 80-834 Gdańsk
z dopiskiem: Jan Heweliusz.

Termin nadsyłania prac
upływa 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Przesłanie utworu na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu,
które znajdują się na stronach internetowych: www.teatrwybrzeze.pl i www.gdansk.pl/kultura

Wszelkie pytania należy kierować pod adresem e-mail: konkursHeweliusz@teatrwybrzeze.pl

***VI Otwarty Konkurs Poetycki

"Majowej Konwalii"; im. ks. Ryszarda Kotkowicza


konwalia


Wasilków;2010
Honorowy Patronat:

Burmistrz Wasilkowa

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Miejska Biblioteka Publiczna w WasilkowieCel Konkursu:
inspirowanie ludzi utalentowanych
oraz stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poetyckiego,
konfrontacje twórczości poetyckiej, popularyzacja kultury żywego słowa.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy lubią pisać,
a nie mają jeszcze uznanego dorobku twórczego i nie są zrzeszeni w związkach twórczych.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora
 od 2 do 5 utworów własnych,
niepublikowanych,
napisanych wyłącznie w języku polskim,
nawiązujących do rodzimego regionu i luźno powiązanych z cytatem ks. Ryszarda Kotkowicza:

"można mieć skrzydła ułożone do lotu

oczy wpatrzone w błękitniejącą przestrzeń

nogi w pozycji odbicia

a tkwić jak muszka

w kropli rosy wiszącej na nitce pajęczyny"3. Prace powinny być złożone lub przesłane formie wydruku komputerowego
ewentualnie czytelnego rękopisu w 3 egz. wraz z wersją na płycie lub dyskietce
do 30 kwietnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 19,
z dopiskiem: "Majowa Konwalia"

4. Do każdej pracy opatrzonej pseudonimem
należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem,
w której powinna się znaleźć informacja o danych osobowych Autora
(imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, krótka informacja Autora o sobie).

5. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Burmistrza Wasilkowa.

6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

- były publikowane

- były nagradzane w innych konkursach

- brały udział w poprzednich edycjach konkursu "Majowej Konwalii"

7. Szczegółowe informacje o konkursie:
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, tel. 085 7185 232, e-mail: biblioteka@wasilkow.pl

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

9. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.10. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizator i jury.Postanowienia dodatkowe:1. Rozstrzygnięcie Konkursu, prezentacja wyróżnionych utworów i wręczenie nagród nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie 31 maja 2010 r. o godz. 17.00.

2. Nagrody nieodebrane w wyżej wymienionym terminie przepadają.

3. Organizator nie pokrywa kosztów pobytu i nie zwraca kosztów podróży.

4. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie, www.mbpwasilkow.ovh.org, www.wasilkow.pl oraz prasie lokalnej, bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim.

5. Nadesłanie utworów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.


***

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki

Już po raz 15 Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne
ogłasza
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej.
Konkurs w kategorii: poezja, proza, aforyzm i fraszka
adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs odbywa się przy współpracy Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego z MOK
 z inicjatywy Ryszarda Kornackiego

- Konkurs już ma swoją rangę w Polsce przychodzą do nas zestawy wierszy, opowiadań, legend, baśni, fraszek z całej Polski. Konkurs jest o tyle interesujący że tematyka jego dotyczy przedewszystkim życia i kontaktów międzyludzkich, popularyzuje konkurs małe ojczyzny, małe miejscowości, miasteczka.
W ten sposób chcemy wspierać młode talenty w dziedzinie literaturry; powiedział Radiu Podlasie Ryszard Kornacki.

Prace Konkursowe (1-3 wiersze lub opowiadanie ) należy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2010 r. na adres: Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 31a/11
z dopiskiem "KONKURS"
Dla najlepszych autorów prac czekają wartościowe nagrody rzeczowe
i dyplomy.
Od 12 edycji konkursu została wprowadzona dodatkowa nagroda specjalna
za utwory literackie poświęcone Międzyrzecowi i Południowemu Podlasiu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

sobota, 20 lutego 2010 16:30

Burmistrz Karczewa

Rada Miejska w Karczewie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Redakcja "Głosu Karczewa"

 

ogłaszają

 

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

 

Regulamin Konkursu

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą  następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac.

5. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa"

05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

                   Nagroda   I stopnia                                             2.500 złotych

                   Nagroda  II stopnia                                             2000 złotych

                   Nagroda III stopnia                                             1.500 złotych

                   Nagroda MGOK                                                  500 złotych

                   Nagroda "Głosu Karczewa"                                 500 złotych

                   Nagroda Parafii Karczew                                      500 złotych

 

oraz

4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych

 

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2010 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane.

14. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

 

                                                                                  Organizatorzy

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak 0 501 98 1000


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O czym szepczą bazaltowe skały" o Złote Lubańskie Pióro

czwartek, 11 lutego 2010 22:23

Miejski Dom Kultury w Lubaniu

o g ł a s z a 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

„O czym szepczą bazaltowe skały"

o Złote Lubańskie Pióro

pod Patronatem Burmistrza Miasta 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.

2. Celem konkursu jest:

   - inspirowanie do aktywności twórczej,

   - prezentacja dorobku i promocja twórców,

   - rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,

   - uświetnienie obchodów Dni Lubania.

3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory

    poetyckie, o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć na adres organizatora w formie wydruków komputerowych bądź

    maszynopisów w trzech egzemplarzach, w terminie do 26 maja 2010 r.

    Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:

    - zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie

      z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,

    - imię i nazwisko autora,

    - wiek autora,

    - adres zamieszkania,

    - numer telefonu kontaktowego,

    - adres e-mail,

    - oraz zapis elektroniczny tekstów (w formacie RTF) na dyskietce lub płycie.

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna

    trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienie:

    - I miejsce - 500 zł oraz statuetka - Złote Lubańskie Pióro,

    - II miejsce - 300 zł,

    - III miejsce - 200 zł,

    - wyróżnienie - 100 zł.

7. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości

    i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2010 r.

    o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych

    utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

10. Wiersze należy wysyłać na adres:

    Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul. T. Kościuszki 4, 59-800 Lubań.

11. Bliższych informacji udziela: Wiesław Ogrodnik, tel. 75-6462-340,

      e-mail: mdklub@wp.pl.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Wacława Iwaniuka

czwartek, 13 sierpnia 2009 14:41Z SZANSĄ NA WŁASNY TOMIK !!!


Organizatorzy III edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. W. Iwaniuka wydłużają termin nadsyłania prac konkursowych do 15 sierpnia 2009 roku.

Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu, Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria" i Wydawnictwo TAWA
ogłaszają

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. WACŁAWA IWANIUKA
NA ZESTAW WIERSZY
III edycja


REGULAMIN KONKURSU

I. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), nie publikowanych w książkach i nie nagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.
3. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.
4. Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka poprzednich edycji.
5. Całość należy przesłać do 15 sierpnia 2009 roku na adres: Wydawnictwo TAWA, ul. Plac Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki im. Wacława Iwaniuka (III edycja)


II. Nagrody i wyróżnienia:
1. Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią: druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy autorskich.
3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem, patronem konkursu.
4. Ponadto wybrane wiersze będą publikowane.


 
III. Postanowienia końcowe:
1. Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2009 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona - Wacława Iwaniuka.
3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów. Dotyczy to także publikacji w „Egerii" i innych zbiorowych antologiach.
4. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Ogólnopolski Konkurs o Wrocławskich Krasnalach

wtorek, 28 lipca 2009 14:17
Fabryka Idei Sp. z o.o. ogłasza

OGÓLNOPOLSKI KONKURS OPOWIADAŃ
O WROCŁAWSKICH KRASNALACH.

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby
zawodowo związane z pisaniem i literaturą,
jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady.
Do napisania historii wrocławskich krasnali
gorąco zachęcamy także studentów
i uczniów szkół licealnych.

I. Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady
z całej Polski. Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.

II. Kategorie konkursu:
Konkurs na najciekawsze opowiadanie, legendę lub bajkę o historii wrocławskich krasnali organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1.Dzieci i młodzież do lat 18 czyli osoby urodzone po 1 stycznia 1991 roku.
Dla osób z tej kategorii wiekowej wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z papierową
wersją opowiadania.

2.Dorośli osoby urodzone przed 1 stycznia 1991 roku.

III. Tematyka i forma
Tematyka opowiadań o wrocławskich krasnalach: historie, bajki, legendy, kryminały oraz opowieści fantastyczne i przygodowe.
Forma literacka: opowiadanie
Objętość maksymalnie 6 stron formatu A4, na każdej stronie do 5 tysięcy znaków.

IV. Ważne terminy
Termin nadsyłania prac:
Od 1 lipca 2009 roku do 20 września 2009 roku
- decyduje data nadesłania pracy.
Selekcja i praca jury:
15 września - 10 października 2009 rok.
Ogłoszenie wyników konkursu:
Październik 2009.

V. Nagrody

Nagroda Główna w kategorii wiekowej
dzieci i młodzieży do lat 18:
Statuetka Krasnala
oraz nagroda finansowa
w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dorośli:
Statuetka Krasnala
oraz nagroda finansowa
w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Wyróżnienia w każdej z kategorii:
Pióro wieczne o wartości 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
oraz dyplom.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie internetowej
www.konkurs.krasnale.pl
oraz
www.konkurs@fabrykaidei.pl

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury i pisania
do stworzenia legend, historii, opowiadań i bajek o Wrocławskich Krasnalach.
Udział w konkursie to szansa na zaistnienie
zarówno dla tych, którzy pisaniem zajmują się zawodowo, jak i dla tych, którzy swoje teksty trzymają jeszcze w szufladach.
Autorzy najlepszych opowiadań mogą liczyć
na ich opublikowanie w wydanej jesienią książce,
która zawierać będzie wybrane opowiadania o Wrocławskich Krasnalach.
Idea konkursu powstała we Wrocławiu,
jednak skierowana jest do wszystkich piszących osób na terenie całej Polski.
Poszukujemy nowych talentów i mamy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się je znaleźć.

Z poważaniem,

Maciej Zieliński
Project Manager
Fabryka Idei Sp. z o. o.
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-128 Wrocław
Tel.: 71 78 355 12
Fax: 71 78 355 17
e-mail:
maciej.zielinski@fabrykaidei.pl

P.S Dziękujemy Panu Maciejowi Zielińskiemu z Wroclawia,  za informację o tym interesującym konkursie.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

I edycja Ogółnopolskiego Turnieju Satyrycznego

wtorek, 28 lipca 2009 13:15NA WESOŁO !

Z FREDRĄ ZA PAN BRAT...

 


Miejski Dom Kultury: Szopienice - Giszowiec
ma zaszczyt ogłosić
I edycję Ogólnopolskiego Turnieju Twórczości Satyrycznej
im. Aleksandra hrabiego Fredry


REGULAMIN TURNIEJU
1. W turnieju owym wziąć mogą udział wszystkie osoby, które do dnia jego zamknięcia, ukończone lat osiemnaście będą miały, a co za tym idzie, pełnoletnimi zwane będą.
2. Nieistotną jest sprawą czy śmiałek biegle rymami włada, czy też woli prozą się posłużyć, bowiem dwie kategorie twórczości biorącej udział w turnieju przewidujemy.
a/ W pierwszej z nich prozatorskie utwory umieścimy, jednakoż tylko takie, których długość trzech stron formatu A4 nie przekroczy (wielkość liter na 12 nastawiona być winna).
b/ Do drugiej zaś zaliczymy wszystkie treści w rymach ujęte. W ich wypadku, za maksymalną ilość stron, pięć uznamy.
3. Każdy ze śmiałków w obu kategoriach wystartować może, jednakże prosimy uprzejmie o przesłanie prozy w odrębnej niż poezja kopercie, a nadto umieszczenie na jej wierzchu napisu pozwalającego szybkie zaklasyfikowanie nadesłanych materiałów do właściwej kategorii.
4. Uczestnik, dotąd śmiałkiem zwany, złożyć może dwie prace w każdej z kategorii, pod którymi godło autora jedynie widoczne być powinno. Każdy z owych utworów, konicznie w trzech egzemplarzach nadesłać trzeba. Dane identyfikujące autora, winny nadejść w osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tymże godłem jedynie. Pośród danych pragniemy odnaleźć:
- imię i nazwisko autora
- adres, pod którym autor zamieszkiwać raczy
- numer telefonu i adres e-mail
- wiek; w wypadku autorów płci żeńskiej, wystarczy zapewnienie, iż owa jest osobą pełnoletnią
5. W kwestii wyboru tematyki, całkowitą dowolność autorom pozostawiamy, jednakże mając na uwadze fakt, że przysłane utwory mogą treści swawolne zawierać (co nas uraduje, bez wątpienia), nijak nie możemy pominąć sprawy niezmiernie istotnej. Otóż, używanie w tekście słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskwalifikację absolutną utworu spowoduje.
6. Szczęśliwcy, których dzieła za najlepsze uznane zostaną, nagrody pieniężne otrzymają, a o ich ilości i wysokości komisja specjalnie na tę okazję powołana decydować będzie. Skład owej komisji do wiadomości publicznej podamy nie później niż na miesiąc przed datą zamknięcia turnieju. Dzień uroczystego wręczenia nagród, na 6 dzień listopada 2009 roku wyznaczony został, zaś godzina 18:00; godziną rozpoczęcia tej prześwietnej uroczystości.
7. Jako datę zamknięcia turnieju 30 dzień września 2009 roku oznaczamy. Wszystkie prace, które po tej dacie wysłane z urzędów pocztowych będą, udziału w turnieju nie wezmą.
8. Uprasza się śmiałków o przesyłanie bądź przynoszenie swoich utworów na adres poniżej zapisany:
Miejski Dom Kultury: Szopienice - Giszowiec
ul. Gen. J. Hallera 28
40 - 321 Katow
ice

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

Informacje o konkursach poetyckich

środa, 08 lipca 2009 17:09
XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca
 
WCIĄŻ DĄŻYMY
DO PRAWDY
ALE CIĄGLE
KTOŚ PRZESTAWIA
KIERUNKOWSKAZY

NOWY TARG
PAŹDZIERNIK 2009


organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

patronat:
Burmistrz Miasta Nowego Targu

terminarz:
termin nadsyłania prac do 30 sierpnia 2009r.
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród październik 2009r.

kategorie konkursu:
- aforyzm
- fraszka

zasady uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek w 5 egzemplarzach.
3. Zestawy fraszek lub aforyzmów należy opatrzyć godłem.
4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw fraszek i aforyzmów.
5. Do nadesłanych utworów należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres.
6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem praw autorskich autora tekstu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji Utworów nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno - literackich.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych uczestników w celach związanych
      z realizacją konkursu.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
13. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2009r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
z dopiskiem na kopercie "Konkurs Literacki"

Informacje: tel. (018) 2662132

****

Przypominamy, że do 30 sierpnia 2009,
można nadsyłać prace na nasz doroczny konkurs
 o randze ogólnopolskiej, a nawet (od pewnego czasu) międzynarodowej
p.t. "Istota człowieka"

Informacje i regulamin tego konkursu
znajdziecie Państwo na naszym Blogu
w kategorii "Istota człowieka".

Zapraszamy!!!Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

Kto chce być druknięty w "Toposie"?

wtorek, 10 lutego 2009 21:24

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA ESEJ


"KULTURA i AUTORYTETY"


Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury ogłaszają konkurs na esej na temat: "Kultura i autorytety". Teksty nie powinny przekraczać pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie). Czekamy na oryginalne prace, które nie były dotąd publikowane ani nagradzane na innych konkursach. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

I miejsce - 3000 zł

II miejsce - 2000 zł

III miejsce - 1000 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Najlepszy z esejów zaprezentowany zostanie w Gdańsku podczas majowej konferencji "Hanza Artystyczna - Autorytety". Wybrane teksty opublikowane będą w dwumiesięczniku literackim "Topos" oraz w materiałach pokonferencyjnych.

Opatrzone godłem prace w trzech egzemplarzach wraz z zamkniętą kopertą zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) nadsyłać należy do 15 marca (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Nadbałtyckie Centrum Kultury

ul. Korzenna 33/35

80-851 Gdańsk

z dopiskiem: "Kultura i autorytety".Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Spróbuj swoich sił w satyrze!

czwartek, 05 lutego 2009 7:53

KONKURS LITERACKI


CENTRUM KULTURY W GDYNI

ogłasza

VII OGÓLNOPOLSKI
KONKURS SATYRYCZNY
 O GRUDĘ BURSZTYNU


REGULAMIN:


1. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej.


2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego zestawu złożonego z trzech utworów satyrycznych (forma i treść dowolna), dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, o objętości do czterech stron (w sumie) maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A-4, w trzech egzemplarzach. Prace należy opatrzyć godłem. Nazwisko, adres, telefon autora należy umieścić w osobnej, zaklejonej kopercie z godłem jak w maszynopisie.

3.Organizatorzy przewidują, że najlepszy utwór satyryczny o tematyce związanej z Gdynią (w szerokim znaczeniu) zostanie dodatkowo wyróżniony nagrodą.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych wierszy.

5.Teksty należy przesłać do 01.04.2009r. na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51, 81-504 GDYNIA


6. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy tekstów zostaną listownie zaproszeni na Galę rozdania nagród, która odbędzie się 17.04.2009r. w klubie Charlie w Gdyni.

7. NAGRODY:
- Laureat Głównej Nagrody otrzyma Grudę Bursztynu oraz 5.000,- złotych.
- Pozostali laureaci konkursu otrzymają wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Organizator zastrzega prawo innego podziału nagród przez jury.Podziel się
oceń
0
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

Wyznać miłość wierszem do 10 lutego !!!

wtorek, 27 stycznia 2009 23:33


KONKURS LITERACKI


XI Walentynkowy Konkurs Polskiego Radia Białystok

na najpiękniejszy wiersz miłosny

''Powiedz, jak mnie kochasz?''

- Powiedz mi, jak mnie kochasz?
- Powiem
- Więc?

Liryczne wyznania miłości do 10 lutego

Adres: Radio Białystok S.A.
ul. Świerkowa 1
15-328 Białystok
z dopiskiem ''Walentynki''
lub walentynki@radio.bialystok.pl

Wszystkie nagrodzone wiersze przeczytane zostaną w specjalnym wydaniu ''Rokowirówki'', w sobotę 14 lutego od 10.05 do 14.00

Ten najpiękniejszy zaprezentowany będzie wieczorem, 14 lutego, w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas specjalnego koncertu Janusza Radka oraz w niedzielny wieczór 15 lutego w Studiu Muzycznym Rembrandt Radia Białystok o 20.05. Wszystkim zakochanym poetom lirycznie zaśpiewa Agnieszka Możejko, aktorka Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Regulamin XI Konkursu Poetyckiego ''Powiedz, jak mnie kochasz?''

Organizator - Polskie Radio Białystok S.A.

Warunki konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów, którzy nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
2. Na konkurs należy nadsyłać pod adresem organizatora tylko jeden zestaw do 3-5 utworów, spośród których jury wybierze najpiękniejszy wiersz miłosny. Utwory nie powinny być publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane na innych konkursach
3. Każda przesyłka powinna być opatrzona pełnymi danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Godło nie jest wymagane
4. Osoby przysyłające więcej niż pięć utworów nie będą dopuszczone do udziału w konkursie
5. Prace należy przesyłać pod adresem:
Polskie Radio Białystok S.A.
15-328 Białystok
ul.Świerkowa 1 z dopiskiem Walentynki
lub walentynki@radio.bialystok.pl
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich na antenie Radia Białystok
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Polskim Radiu Białystok 14 lutego w programie „Sokowirówka"
9. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą Organizatorzy w porozumieniu z Jury.
10. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem tel. (085) 7456248Podziel się
oceń
0
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

Tylko do 2 lutego (12 dni) !!!

wtorek, 20 stycznia 2009 9:49


KONKURS LITERACKI !!!


Przedszkole nr 9 w Koszalinie
przedstawia konkurs:
"Jantarowe opowieści"


Konkurs literacki dla nauczycieli,

rodziców i sympatyków przedszkoli


Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, rodziców i sympatyków przedszkoli.

2. Przedmiotem oceny konkursowej będzie autorska, tematyczna twórczość literacka w formie opowiadania, baśni, bajki lub wiersza .

3. Warunkiem udziału w konkursie są wyłącznie autorskie opracowania

4. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie wydruku oraz na płycie CD, Times New Roman, wielkość czcionki14 ( max 3 z placówki)

5. Prace będą oceniane w kategoriach: wiersz, baśń i bajka, opowiadanie.

6.Termin składania prac 02.02.2009 ( liczy się data stempla pocztowego)

7. Pod każdą pracą powinna być metryczka: personalia autora, adres pocztowy i elektroniczny przedszkola, telefon

8. Posiedzenie kapituły konkursu 12.02.2009 ( decyzja kapituły jest niepodważalna)

9. Ogłoszenie wyników 27.02.2009 www.przedszkole9.drg.pl

10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i pamiątkowe publikacje.

11. Nadesłane prace nie będą zwracane, a wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowych informacji udzielą:

Izabela Jasiuchna i Stanisława Ciszewska pod nr tel (094) 345-07-05
e-mail: przedszkole09koszalin@wp.pl
Kontakt:
Przedszkole nr 9
ul. Tuwima 1
75-444 Koszalin
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Poeci do piór !!!

niedziela, 11 stycznia 2009 13:22


KONKURS LITERACKI !!!


MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rabce-Zdroju
serdecznie zapraszają do udziału w

XVII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

SERDUSZKOWY
WIERSZ


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I; dzieci i młodzież do lat 15
II; młodzież (powyżej 15 lat) i dorośli

Utwory; maksymalnie 3 wiersze w maszynopisie, opatrzone godłem należy składać w biurze MOK ul. Parkowa 5 lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Orkana 47 do dnia 31 stycznia 2009 r.

W osobnej kopercie należy dołączyć dane osobowe (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon) wraz z oświadczeniem o następującej treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MOK oraz udostępnieniu ich w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzaniu.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatna publikację nagrodzonych utworów.

Rozstrzygnięcie konkursu- wręczenie nagród oraz spotkanie z jurorem odbędzie się w dniu 13-go lutego o godz. 15.00 w Galerii MOK Pod Aniołem ul. Parkowa 5.

www.rabka.pl  www.mok.rabka.pl  www.biblioteka.rabka.pl


PS  Informację o konkursie przesłał nam Grzegorz Chwieduk. Dziękujemy za cenną dla poetów informację i zachęcamy do aktywnej współpracy kolejnych blogowiczów, dla których słowo pisane nie jest wyłącznie pustym frazesem.Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Poetycki Konkurs Patriotyczny

wtorek, 01 kwietnia 2008 16:36

Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
w Górach Mokrych
wraz z Miejskim Domem Kultury
w Przedborzu
ogłaszają
XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
o Mojej Ojczyźnie.

Warunki udziału:
2 wiersze w trzech egzemplarzach(z godłem)
-mogą być w czytelnym rękopisie
lub maszynopisie
lub wydruku komputerowym
-należy wysłać je do 30 maja 2008 roku
na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
97-570 Przedbórz
Góry Mokre 2
woj. łódzkie
tel. kont. 044-781 25 15 MDK
lub 044 781 58 31 TPP
Rozstrzygnięcie w czerwcu 2008 roku.
Wiersze muszą dotyczyć treści patriotycznych,
miłości i umiłowaniu piękna ojczystego kraju.
Dla najlepszych przewidziano
WYSOKIE NAGRODY i WYRÓŻNIENIA.
Przewiduje się też publikację nagrodzonych prac.

Informację o tym konkursie
zamieścił w komentarzach,
 do wpisów
- Grzegorz Chwieduk.
Dziękujemy i zamieszczamy na stronie bloga,
bo jest to ważna wiadomość
dla zainteresowanych poetów,
chcących brać udział
w różnorodnych konkursach!


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


poniedziałek, 19 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  545 275  

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728    

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Blog Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie zrzeszającego lokalnych literatów głównie poetów.

O mnie


Jestem Romek spod znaku Wodnika. Mieszkam w Koszalinie. Pisanie, to mój późno odkryty żywioł. Poza tym zawsze był sport. Jestem niezłym dendrologiem drzew owocowych. Specjalizuję się w wyrobie win.

ukryj współtwórców

Statystyki

Odwiedziny: 545275
Wpisy
  • liczba: 707
  • komentarze: 5421
Galerie
  • liczba zdjęć: 93
  • komentarze: 27
Bloog istnieje od: 4230 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl